Pertence ao currículum de  Matemáticas de  2 º de Bacharelato

Inclue: 

Test
autoavaliación
Calculadora
matricial
Xerador de
prácticas
Xerador de
exemplos
Xerador de
exercicios
- Dedícaselle casi un trimestre e esixe moitas prácticas e exercicios cos alunos-as.
-  Dista necesidade xurdiron istes materiais interactivos con distintos niveis de uso.
 
( )  

Tódolos contidos da Web
 están orientados a conseguir
 soltura na manipulación de
 matrices e determinantes usando 
o Método de Gauss 
ou de triangulación.

Podes xerar os teus propios
tests con  XeraTest  
sen necesidade de programar.

Váyanse de Iraq Calculadoriña

 Actualizado: Sept 2013 (Engadido Xerador exercicios produto)

  

Asturies  -  Setembro do 2000 - Cristina Díaz e Lois Vaamonde