Material elaborat per al professorat de matemàtiques

Són realment paràboles (3r ESO)

 

Projecte de recerca 2008-2009

Tractament de les matemàtiques a l’ESO des de les competències bàsiques:

proposta didàctica desenvolupada i experimentada

Memòria (404 Kb)
Material pels alumnes (1,08 Mb)