Material pel curs 2010/11

Matemàtiques, Primer ESO Matemàtiques II, 2n Batxillerat Matemàtiques aplicades a les CS, 2n Batxillerat
Continguts i criteris d'avaluació
Presentació del curs

Projecte 2a avaluació

Projecte 3a avaluació

Continguts i criteris d'avaluació

Continguts i criteris d'avaluació

Entrega 1: El tresor dels nombres
Entrega 2: Compte 81. L'ordinador
Entrega 3: Vocabulari (1a part)
Entrega 4: Vocabulari (2a part)
Entrega 5: Encreuat matemàtic
Entrega 6: Vocabulari (3a part)
Entrega 7. Mosaics
Entrega 8. Vocabulari (4a part)
Entrega 9. Operacions
Entrega 10. Geometria dinàmica
Entrega 11. Vocabulari (5a part)
Fitxa 1: Els nombres i les operacions
Fitxa 2: Potències i arrels
Fitxa 3: Divisibilitat
Fitxa 4: Enters
Fitxa 5: Resolució de problemes
Fitxa 6. Expressions algebraiques
Fitxa 7. Decimals
Fitxa 7 (cont.). Unitats de mesura
Fitxa 8. Rectes i angles en el pla
Fitxa 9. Polígons, perímetres i àrees
Fitxa 10. La circumferència i el cercle
Fitxa 11. Fraccions (1)
Fitxa 12. Proporcionalitat
Fitxa 13. Taules i gràfics

 

Feina d'estiu